The Association of "Children of the Holocaust" in Poland
http://www.dzieciholocaustu.org.pl

WITAMY

Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" skupia osoby ocalone z Zagłady, które ze względu na żydowskie pochodzenie były skazane przez okupanta hitlerowskiego na eksterminację i z tego powodu przebywały w gettach, obozach koncentracyjnych, obozach zagłady lub zmuszone były do ukrywania swojej tożsamości, przy czym w dniu rozpoczęcia II wojny światowej miały nie więcej niż 13 lat lub urodziły się w czasie wojny
(Statut Stowarzyszenia rozdz. II § 12).

KRÓTKA HISTORIA
W maju 1991 r. odbył się w Nowym Jorku I Światowy Kongres Dzieci Ukrywanych podczas II Wojny Światowej, w którym uczestniczyły 22 osoby z Polski. Postanowiły one, jeszcze będąc w Nowym Jorku, utworzyć po powrocie do Polski, stowarzyszenie dzieci ocalonych z Zagłady. 27 czerwca 1991 r. odbyło się w Żydowskim Instytucie Historycznym zebranie założycielskie, a 25 września 1991 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie zarejestrował Stowarzyszenie "Dzieci Holocaustu" w Polsce.

O STOWARZYSZENIU
Zarząd Główny Stowarzyszenia mieści się w Warszawie przy Placu Grzybowskim 12/16 (00-104 Warszawa). Zapraszamy do kontaktu: tel./fax +48 22 620 82 45, e-mail chsurv@jewish.org.pl. Sekretariat Stowarzyszenia jest czynny w poniedziałki w godz. 12.00 - 15.00 oraz we wtorki i czwartki w godz. 12.00 - 16.00. Zarząd Główny Stowarzyszenia dyżuruje we wtorki i czwartki w godz. 14.00 - 16.00. Mamy cztery oddziały: Gdańsk, Kraków, Łódź, Wrocław. Zrzeszmy około 600 osób.
NASZE SPOTKANIA
Comiesięczne spotkania członków Stowarzyszenia organizowane są w każdy drugi czwartek miesiąca o godz. 15.30.

ZJAZDY I KONFERENCJE
Co roku, w czerwcu organizujemy ogólnopolskie, trzydniowe Zjazdy naszych członków. Zamieszczamy tu obszerne sprawozdania z tych spotkań. Organizujemy lub tylko uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach dzieci Holocaustu. Przedstawiamy tu osobiste wrażenia naszych członków, którzy w nich uczestniczyli.
WZIĘLIŚMY UDZIAŁ
Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczą w wielu wydarzeniach, które są ważne dla społeczności żydowskiej w Polsce. Sygnalizujemy tu nasz udział w nich i odsyłamy czytelnika do obszernej relacji, zamieszczonej w Internecie.

SPRAWIEDLIWI wśród NARODÓW ŚWIATA
To Oni ratowali nas od śmierci, narażając życie własne i rodziny. Pamiętamy o tym, podziwiamy Ich heroizm i poświęcenie, darzymy wdzięcznością, szacunkiem i przyjaźnią. Staramy się otaczać opieką a Ich obecność wśród nas wykorzystujemy do udzielania młodym ludziom lekcji człowieczeństwa.
PROGRAM EDUKACYJNY PROGRAM EDUKACYJNY
Traktujemy go, jako hołd składany naszym przodkom i powinność wobec młodego pokolenia. Pamięć dla przyszłości to projekt, w którym członkowie Stowarzyszenia przekazują młodym ludziom wiedzę o Holocauście i swoje, związane z tamtym nieludzkim czasem przeżycia. Mamy nadzieję, że nasza praca zaowocuje refleksją nad skutkami nietolerancji, ksenofobii, antysemityzmu. Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” to corocznie przyznawana nagroda dla nauczycieli, którzy w swojej pracy podejmują trudną tematykę Holocaustu, praw człowieka oraz tolerancji wobec innych kultur, wyznań i przekonań.

NASI SPONSORZY
To Ci, którzy wspierają naszą działalność.
PSYCHOTERAPIA
Rozpoczęte w 1997 roku przez zespół psychoterapeutów spotkania grupowe o charakterze terapeutycznym dla członków naszego Stowarzyszenia, są obecnie, dwa razy w roku, okazją do polepszenia kondycji psychicznej, po okrutnych przeżyciach Holocaustu.

SŁOWO PISANE: MY I O NAS
Celem naszego Stowarzyszenia jest miedzy innymi danie świadectwa i przekazanie innym prawdy o tamtych strasznych czasach. Część z nas, na szczęście, sprawnie włada piórem, a także piszą o nas inni.
AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Tu znajdą Państwo informacje o ważnych, aktualnych wydarzeniach, dotyczących naszej działalności.

Prosimy o  przekazanie 1% podatku dochodowego (PIT) na rzecz naszego Stowarzyszenia.


<< powrót